Selecteer een pagina

JURIDISCHE INFORMATIE

Belangrijk om te weten

Onderstaand vindt u een aantal belangrijke punten uit onze voorwaarden. Wij verwijzen u echter ten aller tijden naar onze Gebruikersvoorwaarden, Leveringsvoorwaarden en Privacy voor de volledige informatie.

Wij versturen alle wettelijke communicatie en mededelingen per e-mail naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven bij inschrijving of heeft vermeld op onze website. Hiermee gaat u akkoord.

Identiteit ondernemer

Cardprint24 valt onder 24 Print & Card Solutions B.v. , gevestigd te Brielle, ’t Woud 45B, 3232 LN. Telefoonnummer 085 30 33 746, info@24printandcardsolutions.nl, KVK

92338976, rekeningnummer NL98 INGB 0104748265, BTW-id: NL866014378B01.

Auteursrecht
 • Deze Site en alle Inhoud zijn het auteursrechtelijk eigendom van Cardprint24 of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie Cardprint24 zulk eigendom heeft gelicenseerd. Alle rechten op deze Site en haar Inhoud zijn wereldwijd voorbehouden. Het is strikt verboden de Inhoud of een deel daarvan te behouden, distribueren, publiceren, kopiëren, gebruiken of publiceren, behalve zoals toegestaan volgens ​​onze Gebruiksvoorwaarden.
 • Als je een card ontwerpt en/of een card toevoegt aan één of meerdere producten, ontvang je geen rechten of verplichtingen ten aanzien van individuele card-elementen. Andere Cardprint24 klanten behouden het recht om de ontwerptool te gebruiken en dergelijke of identieke combinaties van deze elementen te maken. Carpdrint24 kan niet garanderen dat je card niet zal lijken op cards die ontworpen en gebruikt worden door andere partijen.
Gebruik website & ontwerptool
 • Alleen jij bent verantwoordelijk voor de inhoud, afbeeldingen, foto’s, tekst of ander materiaal dat je aan je producten toevoegt. Je gaat ermee akkoord geen afbeeldingen, tekst, ontwerpen, servicemerken, handelsmerken of ander werk van derden waarop auteursrechten rust toe te voegen aan je producten, tenzij je de benodigde toestemming hebt van de eigenaren. Je geeft Cardprint24 toestemming op het door jouw aangeleverde product namens jou te produceren.
 • Cardprint24 kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor: De grammaticale juistheid of spelling van teksten die door de klant zijn aangeleverd, ontwerpfouten die door de klant zijn gemaakt, een lage resolutie van foto’s die door de klant zijn geüpload, de keuze voor ontwerpopties zoals de afwerking, het aantal of het producttype en schade aan het product die na de levering zijn ontstaan. Controleer het ontwerp zorgvuldig op fouten, voordat je de bestelling plaatst. Cardprint24 controleert de ontwerpen van zijn klanten niet voordat deze worden geprint.
 • Wijzigen van de overeenkomst is enkel mogelijk als de bestelling nog niet in behandeling genomen is. De consument krijgt altijd per e-mail een melding van het moment dat de aanvraag in behandeling genomen is. Wijziging van de overeenkomst voor het in behandeling nemen dient ten aller tijden telefonisch te gebeuren, waarna de nieuwe overeenkomst door Cardprint24 schriftelijk bevestigd zal worden.
 • Als consument een bestelling definitief geplaatst en betaald heeft is er geen recht op herroeping.

Betalingscondities
 • De betaling gebeurt bij een bestelling altijd geheel vooraf door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina. Pas na ontvangst van de volledige betaling neemt Cardprint24 de opdracht in behandeling. U krijgt hier een bevestiging van per e-mail.
Levering & transport
 • Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt op werkdagen, via PostNL in opdracht van Cardprint24. Daarbij wordt het drukwerk verpakt in een stevige enveloppe of bij een groter volume in een (brievenbus) pakket, op een wijze waardoor het product geen schade zal ondervinden.
 • Levering vindt plaats binnen 2 werkdagen nadat de bestelling geplaatst is.
 • Indicatie voor verzending Nederland is van dinsdag t/m zaterdag binnen 24 uur (afhankelijk van het tijdstip van afgifte bij de bezorger).
 • Voor levertijden in het buitenland verwijzen wij u naar de website van PostNL.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument vanaf het moment dat Cardprint24 de producten overdraagt aan de vervoerder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Cardprint24 is niet verantwoordelijk te stellen voor vertragingen van de bezorging van de bestelde producten.
 • In de door Cardprint24 opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de schriftelijke statusvermelding door Cardprint24. De levertijden die Cardprint24 opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Cardprint24 bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Cardprint24 die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 5 werkdagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In dit specifiek geval kan de annulering niet tot enige kosten voor de klant leiden.
Garantie & aansprakelijkheid
 • Cardprint24 verstrekt geen garanties op de geleverde producten.
 • Cardprint24 staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Cardprint24 geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Cardprint24 heeft medegedeeld.
 • Cardprint24 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door de consument gemaakte fouten bij de opmaak van het product. Tevens kan Cardprint24 niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuk op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden. De klant vergoedt Cardprint24 alle schade en nadeel die Carpdrint24 lijdt indien en doordat het door Cardprint24 geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart Cardprint24 tegen aanspraken van derden op dit punt.
 • Indicatie voor Nederland is van dinsdag t/m zaterdag binnen 24 uur (afhankelijk van het tijdstip van afgifte bij de bezorger).
Website & feedback
 • Suggesties, voorstellen, opmerkingen of andere feedback (collectief “Feedback informatie”) aangeleverd aan Cardprint24 in connectie met de werking of inhoud van deze site zal door de aanbieder aangeboden en door Cardprint24 ontvangen worden op een niet-vertrouwelijke basis. Al deze suggesties, opmerkingen en andere informatie worden het exclusieve eigendom van Cardprint24.
Klachten
 • Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan via het contactformulier op de ‘Contact’ pagina op de website ingediend worden of via klachten@carpdprint24.nl
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24uur na levering nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Cardprint24.
 • Bij Cardprint24 ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

OVER CARDPRINT24

Wij zijn gespecialiseerd in online printdiensten voor PVC Cards. Denk aan Business Cards, Member Cards, Photo Cards en Name Badges. Ons web-to-printbedrijf is ontworpen voor het verwerken van kleine tot zeer grote printopdrachten. Wij bieden onze klanten producten met hoge kwaliteit die snel en eenvoudig besteld kunnen worden.‘t Woud 45B, 3232 LN Brielle Telefoon: 085 30 33 746
(ma t/m vr 9.00u-16.30u)

Crop Image

...